Obec leží v nadmorskej výške 245 –324 m n.m. (stred obce 264 m n.m.) v chotári s rozlohou 531 ha na styku Rimavskej a Lučenskej kotliny v pramennej oblasti prítoku potoka Suchá. Prevažne odlesnený pahorkatinný povrch chotára rozčlenený na krátke chrbty a údolia tvoria treťohorné íly. Zvyšky dubových lesov sú len v juhovýchodnej časti. Prevládajú ilimerizované pôdy

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.