Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Zahorany

Požiadavky: - minimálne úplné stredné vzdelanie

- osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou spôsobnosťou pre kontrolnú činnosť v samospráve

- morálna bezúhonnosť

- mininálna 5 ročná prax v odbore

Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať: - osobné a kontaktné údaje kandidáta

- písomný súhlas so zverejnením osobných údajov

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením vykonávanej pracovnej pozície

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Pracovný úväzok je v rozsahu 0,04 pracovného úväzku.

Prihlášky treba poslať na adresu: Obecný úrad Dolné Zahorany č.96, 985 42 Veľké Dravce s označením: Voľba HK-neotvárať!

Termín ukončenia podávania prihlášok: 15.7.2013

Deň konania voľby: 30.7.2013

 

V Dolných Zahoranoch, 30.5.2013

 

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.