Komisia na ochranu verejného záujmu: predseda komisie: Róbert Bodor

Aladár Bodor

Peter Baláž

 

Návrhová komisia: predseda: Attila Bodor

Adriana Bodorová

Peter Baláž

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.