ÚRADNÉ HODINY


Úradné hodiny - Hivatali órák:


Pondelok - Hétfő:       07:00 - 12:00
Utorok - Kedd :           07:00 - 12:00
Streda - Szerda:         07:00 - 12.30
Štvrtok - Csütörtök:   07:00 - 12:00
Piatok - Péntek :         07:00 - 12.00

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.