Obec sa spomína od r. 1341 pod menom Hegmuky, neskôr Hegymeg (1427), Maďarské Záhorany (1920), Uhorské Zahorany (1927); maďarsky Hegymeg. Dnešný názov obce Dolné Zahorany sa používa od roku 1948.

Obec pôvodne ležala v doline medzi Padarovcami a Lukovištím. V roku 1566 ju Turci spustošili a obyvatelia si založili novú obec na vyššie položenom mieste. Od roku 1341 patrila hradnému panstvu Hajnáčka, konkrétne Séčeniovcom. Do konca 16. storočia sa vo vlastníctve obce vystriedalo deväť šľachtických rodov. Uvádza ich monografia Ľ. Sokolovského o dejinách Malhontu. Z nich si pozornosť zasluhujú Parlagiovci, ktorí si v Dolných Záhoranoch uplatňovali zemepanské práva plných 40 rokov – v rokoch 1552 až 1592. Neskorší majitelia obce sa už konkrétne neuvádzajú.

Je zaujímavé, že historickým symbolom obce od roku 1774 je cirkevný motív, a to aj napriek tomu, že farský kostol zasvätený sv. Michalovi postavili až v roku 1885. Na pečatidle Dolných Záhorian z roku 1774 je vyrytý na pažiti kľačiaci svätec, pred ním leží lev. Rok vzniku pečatidla je rozložený po stranách svätca, nad číslicami sú po dve ružičky. Kruhopis pečatidla znie: „SIGILLUM MAGYAR HEGYMEG 1774“. Odtlačok pečatidla našiel a uverejnil Š. Otruba na dokumente z roku 1786.

Okrídlený lev je atribútom sv. Marka, a tak predpokladáme, že aj na pečatidle Dolných Záhorian je svätý Mark, aj keď nemá gloriolu okolo hlavy. Jeho vzťah k Dolným Záhoranom zatiaľ síce nepoznáme, nie je však pre obec cudzí. Sv. Marek evanjelista sa totiž nachádza na stropnej maľbe kostola. V budúcich výskumoch je potrebné osvetliť, čo bolo podnetom k jeho voľbe za obsah obecného znaku.

Spolu s týmto pečatidlom v druhej polovici 19. storočia obec používala aj nápisovú pečiatku s nemeckým textom: „GEMEINDE MAGYAR HEGYMEG“. Našla sa na písomnostiach z roku 1865 a 1866.

V chotári obce v posledných dvoch desaťročiach 18. storočia vznikla osada Malé Záhorany, o ktorých je konkrétna písomná správa z roku 1802. Táto osada, pochopiteľne nemala ani vlastnú správu a nevyvíjala ani žiadnu kancelársku činnosť. Nepoužívala teda žiadny znak.

V r. 1828 mali Dolné Zahorany spolu s obcou Horné Zahorany 38 domov a 281 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. V rokoch 1938 – 1944 bola obec pripojená k Maďarsku. JRD tu bolo založené v r. 1952.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť a podkladový materiál z obce
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.