Uverejňovanie zmlúv 2014, 2015

ČÍSLO ZMLUVNÉ STRANY NÁZOV CENA ZVEREJNENIE
001 D.Z. a UPSVaR Zmluva 13.11.2014
002 D.Z. a UPSVaR
Dodatok k dohode 13.11.2014
003 D.Z. a UPSVaR Dodatok k dohode 13.11.2014
004 D.Z. a UPSVaR Dohoda 13.11.2014
005 Zmluva DEA AUDIT a Dolne Zahorany 23.10.2014.pdf Zmluva 23.11.2014
Zmluva Dolne Zahorany UPSVaR 11.11.2014.pdf
Zmluva Dolne Zahorany UPSVaR 11.11.2014

Dodatok c 02 k dohode 015_2014_SVaR_02.pdf
Dodatok c 02 k dohode 015_2014_SVaR_02

Dodatok c03 k dohode c 015_2014_SVaR_02.pdf
Dodatok c03 k dohode c 015_2014_SVaR_02

Dohoda D.Z. a UPSVaR 015_2014_SVaR_02.pdf
Dohoda D.Z. a UPSVaR 015_2014_SVaR_02

Zmluva DEA AUDIT a Dolne Zahorany 23.10.2014.pdf
Zmluva DEA AUDIT a Dolne Zahorany 23.10.2014

Dodatok k zmluve o poskytovaní.jpg
Dodatok k zmluve o poskytovaní ....

Dodatok k zmluve 2.str.jpg
Dodatok k zmluve 2.str.

Dodatok k zmluve 3.str..jpg
Dodatok k zmluve 3 str.

Dodatok k zmluve 4 str..jpg
Dodatok k zmluve 4 str.

Dodatok k zmluve 5 str..jpg
Dodatok k zmluve 5 str.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb.jpg
Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskyt.2 str,.jpg
Zmluva o poskytovaní 2 str.

Zmluva o poskyt. 3 str..jpg
Zmluva o poskytovaní 3 str.

Zmluva ENVI-PAK.pdf
Zmluva ENVI-PAK

zmluva o zriadení a vedení účtu.pdf
Zmluva o zriadení a vedení účtu

Zmluva č.519 2016 ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na r.pdf
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016

Zmluva o aktualizácii programov.pdf
Zmluva o aktualizácii programov

Zmluva o poskytnutí služby.pdf
zmluva o poskytnutí služby mobilného výkupu papiera a lepenky

Zmluva o poskytní finančnej dotácie na r.2017 BBSK.pdf
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017


Zmluva o aktualizácii programov SP a licenčná zmluva.pdf
Zmluva o aktual.programov TOPSET Solutions

Zmluva o vykonani auditu.pdf
Zmluva o vykoní autditu

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.