Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia.jpg
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia 11.12.2014

Zápisnica z ust.2 str..jpg
Zápisnica z ust.2 str.

Zápisnica z ust.3 str..jpg
Zápisnica z ust.3 str.

Zápisnica z ust.4 str..jpg
Zápisnica z ust.4 str..

Sľub starostu obce DZ.jpg
Sľub starostu obce DZ.

Sľub poslancov OZ.jpg
Sľub poslancov OZ.

Zápisnica 20.2.2015 1..pdf
Zápisnica 20.2.2015 1..pdf

Zápisnica 20.2.2015 2..pdf
Zápisnica 20.2.2015 2..pdf

Zápisnica 20.2.2015 3..pdf
Zápisnica 20.2.2015 3..pdf

Zápisnica 20.2.2015 4..pdf
Zápisnica 20.2.2015 4..pdf

Zápisnica z II.zasadnuia OZ 2015.pdf
Zápisnica z II.zasadnutia OZ

Zápisnica z III.zasadnuia OZ 2015.pdf
Zápisnica z III.zasadnutia OZ

Zápisnica z IV.zasadnutia 25.9.2015.pdf
Zápisnica zo IV.zasadnutia OZ

Zápisnica z V.zasadnutia 13.11.2015.pdf
Zápisnica z V.zasadnutia OZ


zápisnica z I.zasadnutia OZ 2016.pdf
Zápisnica z I.zasadnutia OZ 2016

zápisnica z II. zasadnutia OZ 2016.pdf
Zápisnica z II.zasadnutia OZ 2016

zápisnica z III. zasadnutia OZ 2016.pdf
Zápisnica z III.zasadnutia OZ 2016

zápisnica zo IV. zasadnutia OZ 2016.pdf
Zápisnica zo IV.zasadnutia OZ 2016

zápisnica z I.zasadnutia OZ 2017.pdf
Zápisnica z I.zasadnutia OZ 2017

zápisnica z II.zasadnutia OZ 2017.pdf
Zápisnica z II.zasadnutia OZ 2017

zápisnica z III.zasadnutia OZ 2017.pdf
Zápisnica z III.zasadnutia OZ 2017

zápisnica zo IV.zasadnutia OZ 2017.pdf
Zápisnica zo IV.zasadnutia OZ 2017

zápisnica zo V.zasadnutia OZ 2017.pdf
Zápisnica z V.zasadnutia OZ 2017

zápisnica z I.zasadnutia OZ 2018.pdf
Zápisnica z I.zasadnutia OZ 2018

zápisnica z II.zasadnutia OZ 2018.pdf
Zápisnica z II.zasadnutia OZ 2018

zápisnica z III.zasadnutia OZ 2018.pdf
Zápisnica z III.zasadnutia OZ 2018

II zasadnutie OZ 5.6.2020.pdf
Zápisnica z II.zasadnutia OZ 2020

III zasadnutie 23.10.2020.pdf
Zápisnica z III.zasadnutia OZ 2020

IV. zasadnutie 18.12.2020.pdf
Zápisnica z IV.zasadnutia OZ 2020

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.