VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

VZN - Dolné Zahorany.doc
VZN - Dolné Zahorany

VZN o spôsobe náhradného zásob.vodou.doc
VZN o spôsobe náhradného zásob.vodou

VZN o verejnom poriadku č.2 2014.doc
VZN o verejnom poriadku č.2 2014

VZN o nakladaní s KO.doc
VZN o nakladaní s KO

VZN o miestnych daniach č.3 2014.doc
VZN o miestnych daniach č.3 2014

VZN o miestnych daniach č.2-2015.pdf
VZN o miestnych daniach č.2 2015

VZN o chove a držaní zvierat č.1 2015.pdf
VZN o chove a držaní zvierat č.1 2015

VZN č 1 o nakladaní s KO a DSO.pdf
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi č.1/2016

Všeobecne záväzné nariadenie.pdf
VZN o umiestňovaní volebných plagátov - návrh

Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov.pdf
VZN o umiestäovaní volebných plagátov č.1/2017

VZN o miestnych daniach č.2-2017.pdf
VZN o miestnych daniach č.2/2017

VZN o miestnych daniach č.1 2018.pdf
VZN o miestnch daniach č.1/2018
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.