OZNAMY NA ÚRADNEJ TABULI

Organizan-poriadok-Oc.doc
Organizan-poriadok-Oc

Zásady hospodárenia.doc
Zásady hospodárenia

Rozhodnutie Dolne zahorany.pdf
Rozhodnutie Dolne zahorany 19.11.2014

Povodňový plán.pdf
Povodňový plán 2014

Výročná správa obce Dolné Zahorany za rok 2013.pdf
Výročná správa obce Dolné Zahorany za rok 2013

Štatút obce Dolné Zahorany.pdf
Štatút obce Dolné Zahorany

SMERNICA vedenie účtovníctva.doc
SMERNICA vedenie účtovníctva

Štatút obce Dolne Zahorany.pdf
Štatút obce Dolne Zahorany


img012.pdf
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Dolné Zahorany na rok 2015 1.str.

img013.pdf
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Dolné Zahorany na rok 2015 2.str.

img014.pdf
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Dolné Zahorany na rok 2015 3 str.

img002.pdf
Zásady odmeňovania poslancov 1.str.

img001.pdf
Zásady odmeňovania poslancov 2.str.

Záznam o výsledku NFK.pdf
Záznam o výsledku NFK 1 str.

Záznam o výsledku NFK 2 str..pdf
Záznam o výsledku NFK 2 str.

Plnenie rozpočtu 2014-P.pdf
Plnenie rozpočtu 2014- Príjmy

Plnenie rozpočtu 2014-P.pdf
Plnenie rozpočtu 2014 - Výdavky

Plnenie rozpočtu 2014 V-2.pdf
Plnenie rozpočtu 2014 - Výdavky 2 str.

Kalendár zberu TKO a SZ rok 2016.xlsx
Kalendár zberu TKO a SZ na rok 2016

Rozpočet k 31 12 2015 (003).pdf
Plnenie rozpočtu 2015

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí.pdf
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení nových volieb - 5.11.2016

Výročná správa obce Dolné Zahorany za rok 2015.pdf
Výročná správa obce Dolné Zahorany za rok 2015

Oznam SSE.pdf
Oznam SSE
Záverečný účet obce 2016.pdf
Záverečný účet 2016


Záverečný účet obce 2017.pdf
Záverečný účet obce 2017

rozpočet 2017 finálny stav.pdf
Plnenie rozpočtu 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov.pdf
Zoznam zaregistrovaných kanditátov

Výročná správa 2020.pdf
Výročná správa 2020

Záverečný účet obce 2020.pdf
Záverečný účet 2020

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.